Caută
Close this search box.

Despre facultate

Facultatea funcţionează sub această denumire şi în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist şi preponderent filologic, organizate la Timişoara începând din anul 1956.

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale Universităţii timişorene, ea regăsindu-se deopotrivă în Decretul Regal nr. 660 din 30 decembrie 1944 (prin domeniile Litere şi Teologie) şi în Hotărîrea Consiliului de Miniştri 999 din 27 septembrie, 1962.

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una dintre facultăţile fondatoare ale UVT, fiind înfiinţată, prin Decret Regal, în anul 1944. De-a lungul celor şase decenii de existenţă, Facultatea a crescut, ajungând la aproximativ 2000 de studenţi, circa o zecime din numărul total al studenţilor ce învaţă la UVT. FLIT oferă numeroase programe de studii în domeniul ştiinţelor umaniste: Limbi și Literaturi, Limbi Moderne Aplicate, Studii Culturale, Istorie și Teologie Ortodoxă Pastorală.

Cu puţine specializări în limbi străine la început, profilul Literelor timişorene s-a extins pentru a ajunge la o generoasă ofertă de limbi moderne și clasice: română, franceză, engleză, germană, rusă, sârbă, italiană, spaniolă, japoneză, latină și greacă.

Ca obiective principale, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie își propune promovarea excelenței în predare și cercetare, promovarea unui învățământ de calitate, centrat pe nevoile studentului și pregătirea teoretică și practică a studenților în corelație cu cerințele pieței muncii.

Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie este una din facultăţile fondatoare ale Universității de Vest din Timişoara, sărbătorind în 2024, alături de instituția mamă, opt decenii de profesionalism și viață academică. În acest timp, facultatea, care numără în prezent 100 de cadre didactice și 1500 de studenți, s-a dezvoltat ca o comunitate unită, o rețea activă, grație implicării profesorilor de ieri și de azi, studenților, alumnilor și partenerilor instituționali. Prin specificul său, facultatea a fost și rămâne o prezență vizibilă nu doar în mediul academic, ci și în urbe, deschizându-se plenar, prin modelele și valorile pe care le promovează.

Oferta educațională s-a diversificat și continuă să se diversifice în permanență. Programelor de licență în domeniul Limbi și literaturi (română, engleză, franceză, germană, rusă, sârbă, latină, italiană, spaniolă, japoneză), Limbi moderne aplicate, Istorie și Teologie ortodoxă, li se adaugă programe de master, multe dintre ele cu o importantă componentă interdisciplinară, precum și o școală doctorală. Astfel, studenții noștri au posibilitatea de a-și desăvârși pregătirea profesională și academică, pentru o carieră în care își vor pune în valoare soft skills, spiritul critic riguros, creativitatea și imaginația, calități pe care le asigură educația de tip umanist pe care au ales-o.

În funcție de solicitările etapelor parcurse, de riscurile cu care s-a confruntat, de dificultățile provenite din situația generală a învățământului universitar românesc – nu întotdeauna favorabilă, din contextul socio-economic și demografic mai larg – incluzând cerințele fluctuante ale pieței muncii și momente cu spor demografic negativ, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie s-a menținut la un nivel academic ridicat, prin rezultatele obținute de studenți, un efect evident și al performanței profesorilor și cercetătorilor săi, personalități recunoscute în plan științific și cultural.

Obiectivele pe care ni le propunem pentru intervalul 2024-2029 converg cu obiectivele principale din programul managerial al Rectorului Universităţii de Vest din Timișoara. După efervescența anului Capitalei Europene a Culturii la Timișoara, în care facultatea noastră s-a implicat activ și divers, a devenit cu atât mai evident faptul că o prioritate în definirea misiunii noastre este tocmai deschiderea spre comunitate, dialogul constant și firesc, prin furnizarea de cunoaștere, servicii și expertiză, dar și prin valorificarea feedbackului dinspre comunitate.

Povestea noastră, ca și a universității și orașului nostru, merge mai departe!

 

Prof. dr. habil. Dana PERCEC

Decanul Facultății de Litere, Istorie și Teologie