Caută
Close this search box.

Extracurricular

Școala non-formală de Arheologie Interdisciplinară
12-19.05.2024
Valea Alunului, Com. Boșorod, Jud. Hunedoara

Program 

Școala non-formală de arheologie interdisciplinară se desfășoară, nu întâmplător, în satul Alun, com. Boșorod, localitatea fiind plasată la poalele cetății dacice Piatra Roșie. Activitatea propusă are mai multe componente, după cum urmează: cursuri susținute de specialiști în istorie veche, arheologie sau domenii de graniță ale cercetării arheologice, demonstrații practice și excursii documentare la principalele monumente din patrimoniul arheologic și natural al zonei. Cursurile abordează tematici diverse, generale sau focusate pe anumite studii de caz, iar transferul de informații, competențe, aptitudini sau atitudini este realizat atât practic, prin intermediul tehnicilor de predare centrate pe student, cât și la nivel teoretic. Demonstrațiile practice se referă în primul rând la familiarizarea studentului cu diferitele tehnici de prelucrare a unor materiale (ex. piatră, lut, metal), utilizând tehnici arhaice sau cu utilizarea unor aparaturi utile în cercetare. Pentru îndeplinirea acestei părți a activității propuse, se apelează la meșteri fierari, specialiști în reconstituiri istorice, cioplitori în piatră, etnoarheologi etc. Programul activității este completat cu excursii de documentare la principalele monumente arheologice (cetățile dacice, situl arheologic Peștera Cioclovina) și naturale (ex. polia Fundătura Ponorului) ale zonei. În cadrul acestei activități se asigură ghidaj oferit de specialiști în istorie veche și geografie, având scopul de a forma studenților atitudini responsabile față de valorile naturale și culturale ale zonei și nu numai.

Shades of Meaning, 7th edition
3-4.11.2023

The annual translation contest ‘Shades of Meaning’, organized by the English Department of the Faculty of Leters, History and Theology of the West University of Timișoara offers students studying English at university a competitive framework for testing their literary and non-literary translation skills.
The contest facilitates the interaction of WUT students with students taking a degree in English at other Romanian universities.
The contest stimulates students’ internal motivation and creativity, key skills for a smooth integration into the professional translation market.
The contest gives participants the opportunity to attend workshops in the fields of translation, creative writing and media.

Organisers: Associate Professor Eliza Filimon, Professor habil Loredana Pungă, Associate Professor Luminița Frențiu, Associate Professor Mihaela Cozma, Associate Professor Andreea Șerban, Assistant Professor Adrian Cîntar
3-4 noiembrie 2023