Caută
Close this search box.

Departamente

DepartamentUL de limbi și literaturi moderne

Departamentul de limbi și literaturi moderne este forma de organizare care din 2012 cuprinde vechile catedre de limba și literatura engleză, limba și literatura franceză, limba și literatura germană, limba și literatura rusă și limba și literatura sârbă. Departamentul gestionează atât specializări de licență în care este implicat studiul unei limbi moderne (în domeniile Limbi și literaturi sau Limbi moderne aplicate), cât și programe masterale de diverse facturi: Teoria și practica traducerii, Studii americane, Studii romanice, Germana în context european. Studii innterdisciplinare și multiculturale.

Departamentul de studii românești

 

Departamentul de Studii românești este forma de organizare care din 2012 cuprinde vechile catedre de limba română, literatură română și comparată, limba și literatura latină, istorie și teologie ortodoxă. Departamentul gestionează atât specializări de licență în care este implicat studiul limbii și literaturii române, sau limbii latine, cât și domenii ca Istorie, Studii culturale, Teologie ortodoxă. De asemenea, programele masterale sunt diverse: Tendinţe actuale în studiul limbii române, Literatură şi cultură. Contexte româneşti, contexte europene, Religie, cultură,societate, Istorie conceptuală, Arheologie şi mediu în contextul dezvoltării durabile.