Caută
Close this search box.

Infobul LIT

Istoric

La inițiativa conf. univ. dr. Reghina Dascăl, prodecan responsabil cu strategia de cercetare, în 2008 s-au pus bazele lansării la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a buletinului informativ electronic „Infobul”, cu apariție semestrială. Gândit ca platformă care să reflecte activitatea științifică și profesională a cadrelor didactice din facultate, periodicul online oferă vizibilitatea adecvată pentru proiectele personale sau de grup în ce privește cercetarea desfășurată, precum și pentru evenimentele profesionale.

Odată cu preluarea mandatului de prodecan, în 2012, lector univ. dr. Valy Ceia a continuat proiectul editorial al predecesoarei sale. Publicația a avut astfel șansa ca în timp să își concretizeze scopul major și să devină o oglindă pentru viața academică a comunității LIT și pentru dinamica acesteia.

Cu apariție bianuală până în 2013, începând cu numărul XIII (din 2014) „Infobul” a devenit un buletin anual. De asemenea, numărul XIV/2015 este ultimul structurat la nivelul întregii facultăți. Amploarea pe care a luat-o publicația, determinată de dezvoltarea activității științifice și a celei profesionale reflectate în perioadic, a determinat organizarea acestuia la nivel departamental, cele două fascicule prezentând separat, în format identic, activitatea Departamentului de studii românești (DSR) și pe cea a Departamentului de limbi și literaturi moderne (DLLM). De la numărul aniversar XX, din 2021, buletinul informativ apare într-un nou format grafic, regândit spre a reflecta mai adecvat conținutul, dar și pentru parcurgerea mai facilă a conținutului.

 

Echipă
Primele treisprezece numere au fost alcătuite de către conf. univ. dr. Reghina Dascăl (2008-2011), respectiv de către lector univ. dr. Valy Ceia (din 2012), în colaborare cu asist. univ. dr. Adrian Cîntar, responsabil IT.

Din 2015 echipa editorială a fost lărgită. Alături de coordonatoarea proiectului, conf. univ. dr. Valy Ceia, și de responsabilul IT, lector univ. dr. Adrian Cîntar, au venit asist. dr. Roxana Rogobete (responsabilă pentru Departamentul de studii românești) și Loredana Bercuci (responsabilă pentru Departamentul de limbi și literaturi moderne).

Arhivă: