Caută
Close this search box.

Proiecte

‣ LEMI (Lectură pentru mine. Știința în slujba copiilor) – co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național în cadrul sesiunii I/2023, aria Promovarea Culturii Scrise

‣ DILECTINGS (DIgital Literature Educational Competences for Teachers: Intercultural iNclusive Good-practices for Second-language learning), Erasmus+, 2022-2025,  KA220-SCH

‣ Proiect DACRE – Discipline-specific expert academic writing in Romanian and English: corpus-based contrastive analysis models – UEFISCDI, 158/2021 (PN-III-P4-ID-PCE-2020-0821)

‣ Literature in praxis – Professional challenges of reading, translating and editing in digital age – LITPRAX, Erasmus+ KA220 HED-40A3814B

‣ Keep educating yourself – KEY, Erasmus+ KA2598977-EPP-1-2018-RS-1-EPPKA2-CBHE-JP

‣ Proiect ROSE Sprijin integrat acordat studenților LIT pentru prevenirea abandonului (SISPA-LIT) 2020-2022

‣ Colecție digitală a patrimoniului alimentar românesc și transfer spre societate – FOODie, UEFISCDI – PED, PN-III-P2-2.1-PED-2019-5092

‣ ParlaMint Towards Comparable Parlialimentary Corpora, CLARIN ERIC

‣ La fortification des capacites de recherche interdisciplinaire du patrimoine cultural-linguistique, Agence Universitaire de la Francophonie

‣ Proiect Rose 2019-2021 – Servicii socio-educative oferite de FLIT pentru prevenirea abandonului studenților (SSE-FLIT)

‣ Educational and Networking Tools on development of Authentic Performance for professional integration (PAN), Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (eMS RORS 215)

‣ Digitalizing Romanian History and Historiography of Translation (ITRO), Google Cloud Platform (GCP) Research Credits

‣ Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRiUM), Programul Operațional Capital Uman (POCU/380/6/13/123343)

‣ Healthy traditions – science for next generation (TSH), Interreg V-A România – Ungaria (ROHU 285)

‣ CODHUS by ROGER – Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities

‣ RESUPH by ROGER – Research Support Platform for Humanities

‣ PROJECT ROGER – Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based interlanguage research on genre use in student writing at Romanian universities

‣ Eco/logical Learning and Simulation Environments in Higher Education (2018-2021)

‣ PROGRAMUL UVT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII ÎN DOMENIUL MIGRAȚIEI ȘI DIASPORA

‣ LITERACY DEVELOPMENT IN THE HUMANITIES: CREATING COMPETENCE CENTRES FOR THE ENHANCEMENT OF READING AND WRITING SKILLS AS PART OF UNIVERSITY TEACHING (LIDHUM) – Programme

‣ Local Heritage for Active Tourism in Banat (HerA), Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia (eMS RORS 20)

‣ La Pleiade. Autour de la litterature francaise. Projet bilateral Roumanie-Norvege, SEE, Agenția Națională pentru Proiecte Comunitare ANPCDEFP

‣ Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socioeconomice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE), POSDRU/159/1.5/S/140863, finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU)

‣ Living Heritage: an unlimited resource for tourism development, IPA Cross-Border 1324

‣ Advanced research infrastructure for archaelogichal dataset networking in Europe, FP 7 – Infrastructures, programul ARIADNE, infra-2012-1.1.3, ID. 313193